Miljövänliga fordon för miljöanpassade transporter

Driftsnåla och miljövänliga fordon

För oss på R-Ö Transport är miljön en viktig del av vår verksamhet. I vår vagnpark har vi miljöklassade fordon och vi väljer våra rutter samt planerar våra turer med miljön i fokus.

Vi väljer miljöanpassade och återvinningsbara material som ska lämna efter sig minsta möjliga restprodukter. Dessa ska så långt som möjligt kunna återanvändas i produktionen eller källsorteras för återvinning.

Vår miljöpolicy

Regler för hantering av miljöfarligt avfall efterlevs och för att kunna uppfylla vår miljöpolicy följer vi kontinuerligt produktutvecklingen för tekniska lösningar samt miljö- och kvalitetsfrågor.

Välkommen att kontakta oss!

Vi har lång erfarenhet av det vi gör och vet vad som krävs för att genomföra flyttningar så smidigt som möjligt, utan onödiga missförstånd.