Transport- och logistiklösningar för bohagstransport samt distribution

Modern vagnpark

R-Ö Transport har en modern vagnpark bestående av lastbilar i varierande storlekar. Det gör att vi kan anpassa val av fordon efter uppdragets omfattning. Givetvis är fordonen utrustade med skåp samt bakgavelhiss specialanpassade för bohagstransporter, del- och hellaster samt styckegods.

Med vår kompetens och färdiga transport- och logistiklösningar kan vi erbjuda kunderna den bästa transportekonomin.

Logistiktjänster inom distributionsområdet

Vi utför även logistiktjänster inom distributionsområdet. Det kan handla om transporter av stycke- och partigods, paketdistribution eller specialdistribution av t.ex. kataloger. Vi kan även hjälpa till med intern logistik, t.ex. mellan olika produktionsenheter eller lager.

Vi är transport- och ansvarsförsäkrade genom Trygg Hansa och medlemmar i Transportgruppen.

Välkommen att kontakta oss!

Vi har lång erfarenhet av det vi gör och vet vad som krävs för att genomföra flyttningar så smidigt som möjligt, utan onödiga missförstånd.